Impressum

Naziv : Crettica Digital Media j.d.o.o za usluge
Sjedište : Limska 24, 10040 Zagreb - Hrvatska
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu Tt-16/931-2
Matični broj: 04487362
OIB : 68063280273

Žiro račun u Raiffeisenbank Austria d.d. -Dankovečka bb, 10040 Zagreb

Broj računa:  HR7724840081105671602
Iznos temeljnog kapitala društva: 10 kn uplaćen u cjelosti
Članovi uprave : Andrej Radoš

Kontakt:
Mob.: +385 97 6161 730
E-Mail: info@creattica.de

 

OBEN